JUDr. Pavel Knitl

JUDr. Pavel Knitl

Údolní 5
602 00 Brno

Informace o kanceláři JUDr. Pavel Knitl

Poskytujeme právní služby v oborech:

 

 

Občanské právo

  • právní poradenství příprava a sepis občanskoprávních smluv  právní vztahy týkající se nemovitostí (převody vlastnictví, nájmy, vznik, změna a zánik zástavních práv) vymáhání pohledávek mimosoudní a soudní (upomínací, nalézací a exekuční řízení) zastupování v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány účast na jednáních s ostatními účastníky právních vztahů

Autorské právo

  • právní poradenství zastupování autorů, výkonných umělců, výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, autorů software a rozhlasových a televizních společností sepis smluv týkajících se autorských práv a práv příbuzných (licenční smlouvy, nakladatelská smlouva, smlouva o vytvoření uměleckého díla, apod.) mimosoudní a soudní zastupování autorů a dalších osob v uplatňování nároků podle autorského zákona právní rozbory v oblasti autorského práva a práva příbuzného

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

 

Advokátní kancelář JUDr. Pavel Knitl

Mgr. Michaela Knitlová
Tel.: 734 235 700      
E-mail: knitlova@judrknitl.cz

 

Další osoby pracující v AK JUDr. Knitl

Mgr. Michaela Knitlova - koncipient

Mgr. Zdeněk Divácky - koncipient

 

 

 

Kde nás najdete?

Zobrazit